εὔπυρος

εὔπυρος
fertile in corn
masc/fem nom sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • εύπυρος — εὔπυρος, ον (Α) με άφθονα σιτηρά, σιτοφόρος («εὔπυροι λειμῶνες», Πολυδ.). [ΕΤΥΜΟΛ. < ευ + πυρός «σιτάρι»] …   Dictionary of Greek

  • εὔπυρον — εὔπυρος fertile in corn masc/fem acc sg εὔπυρος fertile in corn neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐπύρους — εὔπυρος fertile in corn masc/fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αυτόπυρος — αὐτόπυρος, ο (Α) κατασκευασμένος από ακοσκίνιστο σιταρένιο αλεύρι. [ΕΤΥΜΟΛ. < αυτο + πυρος < πυρός «σιτάρι» (πρβλ. εύπυρος, πολύπυρος)] …   Dictionary of Greek

  • ευπυροφόρος — εὐπυροφόρος, ον (Α) εύπυρος*. [ΕΤΥΜΟΛ. < ευ + πυρο φόρος (< πυρός «σιτάρι» + φορος < φέρω), πρβλ. πυρ φόρος, στεφανη φόρος)] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.